List of Publications

Carl Henrik Meinander, 24.9.2021

Published works and works accepted for publication listed according to classification of the
Finnish Ministry of Education, Science and Culture.

A: Peer-reviewed scientific articles (62)

“254 skjutsningar” (Review of: Juha Siltala, Lapuan liike ja kyyditykset 1930), Historisk Tidskrift för Finland 4/1987, pp. 725-729.

(Review of: Henrik Sandblad, Olympia och Valhalla), The International Journal of the History of Sport 3/1988, pp. 378-379.

”Current Research: Sport in Scandinavian secondary schools 1880-1940. A new physical culture: introduction, resistance and acceptance”, The International Journal of the History of Sport 2/1988, pp. 247-248.

“Aktiva Studentförbundet. En högerradikal sammanslutning 1931-1945”, Historiska och litteraturhistoriska studier 64, Helsingfors 1989, pp. 241-342. 

“The First Nordic Sport History Conference”, The International Journal of the History of Sport 2/1990, pp. 283-286.

“Idrottsmannens bevekelsegrunder. Artur Eklund och 1910-talets idrottsrörelse”, Historisk Tidskrift för Finland 1/1991, pp. 4-29. 

“Idrottshistorisk forskning i Norden: traditioner och trender 1970-1990”, Historisk Tidskrift för Finland 1/1991, pp. 83-97.

“Brittiskt om idrottens sociala kontext” (Review of: Richard Holt, Sport and The British; Tony Mason (ed.), Sport in Britain), Historisk Tidskrift för Finland 1/1991, pp. 110-114.

“Historiker om historiker om historiker” (Review of: David Kirby et al., Historien och historikerne i Norden efter 1965), Historisk Tidskrift för Finland 3/1991, pp. 475-478.

“Towards a Bourgeois Manhood: Nordic Views and Visions of Physical Education for Boys 1860-1930”, The International Journal of the History of Sport 3/1992, s. 337-355.

“En utländsk evaluering”, Historisk Tidskrift för Finland 1/1993, pp. 161-163.

“Mellan nyhumanism och nordism. Aspekter på det nordiska läroverkets systematisering 1800-1950”, Historisk Tidskrift för Finland 2/1993, pp. 191-212. 

“Bilingual Sportsmen: Swedish-Speaking Sports Culture in Inter-war Helsinki”, The International Journal of the History of Sport 3/1993, pp. 418-427.

“Traditionell partihistoria” (Review of: Henrik Schauman & Patrik Lilius, Från Lappo till Vinterkriget), Historisk Tidskrift för Finland 1/1993, pp. 147-151.

“Sportsjournalismus in Kriegszeiten. Ein Beispiel aus Finnland”, Stadion. International Zeitschrift für Geschichte des Sports, vol XIX-XX, 1993/94, pp. 187-197.

“Towards a Bourgeois Manhood: Nordic Views and Visions of Physical Education for Boys 1860-1930”, in The Development and Structure of Modern Sport, The Center for Research into Sport and Society, University of Leicester 1994, pp. 87-104.

“Vinterkrigets lärdom”, Historiska och litteraturhistoriska studier 70, Helsingfors 1995, pp. 181-194.

“Studentmössan i siktet” (Review of: Christina Florin & Ulla Johansson, Där de härliga lagrarna gro… Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914), Historisk Tidskrift för Finland 1995, pp. 401-404.

“Mitä Jägerskiöld tähän sanoisi! Poimintoja itsenäisyysaikaa koskevasta Mannerheim-tutkimuksesta”, in Henrik Meinander (ed.) Scripta Mannerheimiana:  Puheenvuoroja Mannerheim-kirjallisuudesta & Valikoiva bibliografia, Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 58, Helsinki 1996, pp. 69-82.

“Kriget, ansvaret och historiens domstol. Krigsansvarighetsdomstolens historiografi”, Historisk Tidskrift för Finland  2/1996, pp. 191-220. 

“Den nordistiska kroppen”, in Internationale idéstrømninger og nordisk kultur 1850-1914. Den 22. nordiske historikermøte: Oslo 13.-18. august 1994, Oslo 1997, pp. 95-104.

(Review of: Sten Högnäs, Kustens och skogarnas folk: om synen på svenskt och finskt lynne) Lychnos 1997, pp. 265-266.

“Introduction: Nordic History, Society and Sport”, in Henrik Meinander and J.A.Mangan (eds.), The Nordic World: Sport in Society, Frank Cass Publishers: London 1998, pp. 1-11. 

“The Power of Public Pronouncement: the rhetoric of Nordic sport in the early twentieth century”, in Henrik Meinander and J.A. Mangan (eds.), The Nordic World: Sport in Society, Frank Cass Publishers: London 1998, pp. 47-68.

“Sota, syyllisyys ja historian oikeudenkäynti” i verket Historiantutkijan muotokuva, Päiviö Tommila (toim.), Helsinki 1998, pp. 239-264.

“The Adaptable North: Aspects of Bourgeois Education and Sport in Nordic Europe before 1940”, in Arnd Krüger & Else Trangbaek (eds), The History of Physical Education & Sport from European Perspectives, Copenhagen 1999, pp.15-25.

“Sharp Trends, Soft Turnings. Remarks on Finnish historical research in the twentieth century”, in Frank Meyer & Jan Eivind Myhre (red), Nordic Historiography in the 20th Century: An Anthology, Oslo 2000, pp. 185-207.

“Kroppens tempel och exercisfält: Idrottens rum i nordisk läroverksarkitektur 1850-1950“, Byggnadshistorisk Tidskrift 2000, pp. 35-50.

“Den ungfinska hembygden. Om revitaliseringen av Ritvala-festen i Tavastland i början av 1900-talet”, Historisk Tidskrift för Finland 3/2000, pp. 515-535.

“Integration, separation, diffusion”, Historisk Tidskrift (för Sverige), 4/2000, pp. 701-706.

“The Role of the Schoolteacher in the Making of a Civic Society”, in Sirkka Ahonen & Jukka Rantala (eds), Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850-2000, Helsinki 2001, pp. 80-104.

”Kolmannen sukupolven jääkärieepos” (Review of: Matti Lackman, Jääkäreiden tuntematon historia: Suomen vai Saksan puolesta) Historiallinen Aikakauskirja 4/2001.

“On the Brink or In-between? The Conception of Europe in Finnish identity”, in Mikael af Malmborg & Bo Stråth (eds), The Meaning of Europe. Variety and Contention within and among Nations, Berg: Oxford 2002, pp. 149-168.

”Historiantutkimusta Suomessa ruotsiksi”, Historiallinen Aikakauskirja 1/2003, pp. 161-164.

”Journalistik med fotnoter? Problem i samtidshistorisk forskning”, Sphinx, Finska Vetenskaps-Societetens årsbok 2003-2004, Helsingfors 2004, pp. 83-90.

”Sveriges omvandling till IT-samhälle” (Review of: Lars Ilshammar, Offentlighetens nya rum. Teknik och politik i Sverige 1969–1999), Historisk Tidskrift (Sverige) 2004, pp. 934-936.

“Discipline, Character, Health: Ideals and Icons of Nordic Masculinity 1860-1930”, The International Journal of the History of Sport 4/2005, pp. 600-617.

”Развенчание демонов и постановка в контекст образа России в финских

исторических исследованиях после 1945 года” [Avdemonisering och kontextualisering: Rysslandsbilden i finsk historieforskning efter1945], Severnaja Evropa, Moskva: Nauka 5/2005, pp. 76-86.

”Vastalääke Pohjolasta” (Review of: Mikko Majander, Pohjoismaa vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944-1951), Historiallinen Aikakauskirja 2005, pp. 123-125

”Krigets erfarenheter” (Review of: Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki, Ihminen sodassa), Historisk Tidskrift för Finland 3/2007, pp. 439-442.

La Russie dans l’historie de l’Europé”, in 27 leçons d’histoire. Les Rendez-vous de l’historie, Paris 2009, pp. 239-246.

”I stormakternas grepp: Finland under andra världskriget”, in Paul Fogelberg (red.), Finland mellan öst och väst, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 187, Helsingfors 2011, pp.43-80.

”A Separate Story? Interpretations of Finland in the Second World War”, in Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited, Nordic Academic Press: Lund 2011, pp 55-77.

“Finland and the Great Powers in World War II: Ideologies, Geopolitics, Diplomacy”, in Tiina Kinnunen – Ville Kivimäki (eds.), Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, Brill: Leiden 2011, pp 49-91.

”Finlands och Sveriges ömsesidiga tacksamhetsskuld” (Review of: Krister Wahlbäck, Jättens andedräkt: Finland i svensk politik 1809-2009) Respons: Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskaper 2/2012, pp. 47-48.

”Lotta Svärdistä uudesta näkökulmasta” (Review of: Seija-Leena Nevala-Nurmi: Perhe maanpuolustajana: Sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918–1944) Historiallinen Aikakauskirja 2012/2.

”Tukholma 1912 – kaksi katsetta kisoihin”, (Review of: Hans Bolling och Leif Yttergren, Stockholmsolympiaden: Tävlingarna – människorna – staden; Tehtävä Tukholmassa: Suomi olympiakisoissa 1912), Tiede ja liikunta 4/2012, pp. 62-63.

”Lapporörelsen lokala drivkrafter” (Review of: Johanna Bonäs, Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik: Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930),  Historisk Tidsskrift för Finland 2/2013, 424-427.

”Nationalstatens eftermiddag”(Review of: Kjell Östberg & Jenny Andersson, Sveriges historia 1965-2012), Historisk Tidskrift (Sverige) 2013, pp. 691-698.

“Tre drivkrafter: Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914”, Historisk tidskrift för Finland  (99), 2014:4, pp. 395-410.

“Nature Boys, Supermen, Fanatics: Perspectives on Finnishness in Three Sports Novels”, The International Journal of History of Sport 12/2012, pp 1744-1758.

“The Nationalistic Gaze”, in Antti Blåfield (ed.), The Use and Abuse of History, Siltala: Helsinki 2016, pp. 61-77.

“Finland”, in David Stahel (ed.), Joining Hitler´s Crusade: European Nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941, Cambridge University Press: Cambridge 2017, pp. 17-45.

”Inledning”, in Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1880—2020, SLS: 2018, pp. 9-24.

”Det långa 1900-talet”, Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1880—2020, SLS: 2018, pp. 25-64.

”Inrikes utrikespolitik? Dubbelspel, finlandisering och demokratins gränser.” in Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1880—2020, SLS: Helsingfors 2018, pp. 295-324.

”Johdanto”, in Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (toim.), Kansanvallan polkuja: Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle, SKS: Helsinki 2018, pp. 9-25.

”Pitkä 1900-luku”, in Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (toim.), Kansanvallan polkuja: Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle, SKS: Helsinki 2018, pp. 26-70.

”Kotimaan ulkopolitiikkaa? Kaksoispeliä, suomettumista ja demokratian rajoja”, in Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (toim.), Kansanvallan polkuja: Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle, SKS: Helsinki 2018, pp. 331-363.

”Historikern som futurolog: Topelius och järnvägen”, in Pia Forssell & Carola Herberts (red.), Författaren Topelius –Med historien mot strömmen, SLS: Helsingfors & Appell Förlag: Stockholm 2019, pp. 289-306.

”Ljusnade morgonen så ljus och fager? Tre perspektiv på republiken Finland 1919-1922”, Historisk Tidskrift för Finland 2019:4, pp. 534-550.

“Страхи, надежды и спешные меры предосторожности: стратегия Финляндии в ходе войны в Заполярье, 1944–1945 гг [Fears, Hopes and Hasty Precautions. Finnish Strategies During the War in the Arctic, 1944–1945”] in Alexey A. Komarov (ed.) War in the Arctic: Military Operations, Everyday Life, Memory, Russian Academy of Science: Moscow 2020, pp. 47-60.

”Three Driving Forces: Structural challenges for the Nordic democracies in the 2010s”, in Anu Koivunen, Jari Ojala and Janne Holmén, (eds.) The Nordic Economic, Social and Political Model: Challenges in the 21st Century, Routledge: London 2021, pp. 20-37. Open Access:  https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429026690/nordic-economic-social-political-model-anu-koivunen-jari-ojala-janne-holm%C3%A9n

B: Non-refereed scientific articles

“Om Viktor Heikel och idrottens idé”, Den engelske sports gennembrud i Norden. Dansk Idrætshistorisk Forening Krop og Kultur, Viborg 1990, s. 127-133.

“Karaktärsdaning framförallt! En skiss av Carl Svedelius, pedagog och idrottsideolog av nordiska mått”, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1991, Stockholm 1991, pp. 85-102.

”Borgerligheten givakt! Fysisk fostran för pojkar i sekelskiftets nordiska läroverk”, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1992, Stockholm 1992, pp. 57-77.

“Internationellt idrottshistoriskt seminarium”, Historisk Tidskrift för Finland 3/1992, pp. 489-490.

“Warpaille y-lös! Kyykkyyn a-las!”, i verket  Suomi uskoi urheiluun. Suomen urheilun ja liikunnan historia, Helsinki 1992, pp. 81-99.

“Koululiikunta etsii paikkaansa”, i verket Suomi uskoi urheiluun, pp. 283-301.

“Svartingarna eller Aktiva Studentförbundet”, i verket Joakim Hansson & Lars-Folke Landgrén (red.), Stark ström med egna vågor går genom hafvet. Nylands Nations historia 1643-1993, Helsingfors 1993, pp. 275-281.

“Kallprat om en idrottsklassiker”, Finlands idrottshistoriska förenings årsbok 1994, Joensuu 1994, pp. 21-28.

“I fjärran hörs trummornas dofva dån. Tre perspektiv på militärövningarna vid svenska läroverk 1863-1917”, Finlands idrottshistoriska förening: årsbok 1996, Joensuu 1996, pp. 165-171.

“Skolans urbana konturer”, in Otto Mattsson & Milka Sunell (reds.), Pääkaupungin kuva. Luentoja Helsingin historiasta, Helsinki 2000, pp. 243-261.

“Han låss vila vara bäter än bara böndrin”, i Extremt Österbotten. Historicus r.f.:s skriftserie vol. 14, Helsingfors 2000, pp. 63-82.

”Littoutumattomuus? Siitä oppineetkin kiistelevät”, in Tapani Suominen (red.), Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa. Ruotsin idänpolitiikka ja Suomi vuodesta 1812 vuoteen 2002, Helsinki 2002, pp. 275-288.

”Ruumiista kulttuurin kiintopiste”, i verket Kirsi Saarikangas et al. (red.), Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki, Helsinki 2004 pp. 436-451.

”Den stora kraschen: Ett nytt vittne om den Idmanska bankförsnillningen 1912”, in Perspektiv på det industriella Finland till 1950, Historicus r.f.:s skriftserie vol. 16, Helsingfors 2004, pp.120-135.

”Önsketänkandet. En halvkväden debatt om Finlands framtid våren 1944”, in Det öppna rummet. En festskrift till Merete Mazzarella, Helsingfors 2005, pp. 231-244.

”Mannerheim och fredsprocessen 1944”, in Medströms – Motströms. Individ och struktur i historien, Helsingfors – Stockholm 2005, s. 362-378. Also in Mannerheimiana, Helsinki 2006, pp. 52-62.

”Ryska tiden idag”, in I trädgården, i biblioteket, i världen. Festskrift till Rainer Knapas den 19 februari 2006, Helsingfors 2006, pp. 179-191.

”Sfp och Finland – en 100-årig gemenskap”, in Svenska folkpartiet genom 100 år, Helsingfors 2006, pp. 9-35. 

”Kekkonen och Sfp. Några episoder och personrelationer”, in Svenska folkpartiet genom 100 år, Helsingfors 2006, pp. 153-172. 

”Artur Eklund”, ”Åke Gartz”, Matti Klinge”, ”Henrik Ramsay”, ”J.O.Söderhjelm”, ”Ralf Törngren”, ”Päiviö Tommila”, ”Heikki Ylikangas”, in Suomen Kansallisbiografia 2003-2007.

”Andra världskriget i finländsk historiekultur”, in Claus B. Christensen & Anette Warring (red.), Finland og Danmark: Krig og Besættelse, Roskilde 2007, pp. 11-28.

”Artur Eklund: Redaktör, idrotts- och studentledare, riksdagsman”, Ryska tiden (2) Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2009, p. 217-219.

”Ett och annat om året 1968”, in Peter Stadius, Pirkko Hautamäki och Stefan Nygård (red.) Opera et dies: Festskrift till Lars-Folke Landgrén, Helsingfors: Schildts 2011, pp. 86-97.

”Max Engman: professor, historiker, vetenskaplig redaktör”, Republiken (3): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 263-265.

”Åke Gartz: Industrijurist, minister, diplomat:”, Republiken (3): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 340-342.

”Matti Klinge: professor, samhällsdebattör”, Republiken (3): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 721-725.

”Henrik Ramsay: Minister, skeppsredare, kemist”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1223-1225.

”Torsten Steinby: Chefredaktör, historiker”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1480-1482.

”Pär Stenbäck: Partiledare, minister, ledare av internationella organisationer”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1485-1486.

”J.O.Söderhjelm: Industrijurist, politiker, idrottsledare”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1551-1553.

”Ralf Törngren: Statsminister, partiordförande, ekonom”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1643-1644.

”Heikki Ylikangas: Professor, dramatiker”, Republiken (4): Biografiskt Lexikon för Finland, Helsingfors 2011, p. 1821-1823.

”Unioninkatua pitkin”, Niklas Jensen-Eriksen et al (eds.), Kansallinen kapitalismi, kansainvälinen talous. Juhlakirja professori Markku Kuismalle 7.2.2012, Helsinki 2012, pp. 398-414.

”Kalejdoskopet August Schauman”, in Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman (eds.), Svärdet ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia, Helsingfors 2012, pp 147-160.

”Katu poliittisena tekstinä” in Henrik Meinander (ed.), Unioniaskeli: pääkaupungin läpileikkaus, Teos: Helsinki 2012, pp. 74-81.

”K-linjan vastapainona: Johannes Virolaisen vallankäyttö Kekkosen varjossa”, in Kleion pauloissa, SKS: Helsinki 2014, pp. 171-179.

”Henrik Gabriel Porthan: Monipuolinen humanisti ja Suomen historian isä”, in Tapio Markkanen, Allan Tiitta & Paula Havaste (eds.), Suomalaisia tieteen huipulla: 100 tieteen ja teknologian saavutusta, Gaudeamus: Helsinki 2014, pp 16-17.

”Tuomo Polvinen: Suomen historia osaksi maailmanhistoriaa”, in Tapio Markkanen, Allan Tiitta & Paula Havaste (eds.), Suomalaisia tieteen huipulla: 100 tieteen ja teknologian saavutusta, Gaudeamus: Helsinki 2014, pp 160-161.

“Syksyn 1944 tunnemaisemasta,” in Hannu Rautkallio (red.), Suomen sotakorvaukset 1944-1952: Mahdottomasta tuli mahdollinen. Helsinki: Paasilinna 2014, pp. 30-39.

“Kolminkertainen kosto”, in Henrik Meinander (ed.), Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään, Siltala: Helsinki 2015, pp. 5-13.

”Språkfrågan sedan 1863”, in Stefan Sjöblom & Siv Sandberg (eds.), Makten att kombinera: Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland, Svenska Kulturfonden: Helsingfors 2015, pp. 7-27.

”Kansallisen katseen lumo,” in Antti Blåfield (ed.), Historia käyttö ja väärinkäyttö, Siltala: Helsinki 2016, pp. 61-77.

“Itsenäisyyden suhteellisuudesta”, Ulkopolitiikka-lehti 2016/4, pp. 33-35; http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1588/itsenaisyyden_suhteellisuudesta/

”Oikeus valtaan: Vallan julkisia manifestaatioita autonomian ja itsenäisyyden Suomessa”, in Virpi Harju (toim.), Valtaa ja oikeutta kuvallisten symboolien voima, WSOY: Helsinki 2018, pp. 74-93.”Vaikutus ja jälkimaailma”, in Suomen jääkärit: Itsenäisyyden kärkijoukko, Docendo: Jyväskylä 2019, pp. 534-541.

C: Scientific books (monographs)

Towards a Bourgeois Manhood: Boys’ Physical Education in Nordic Secondary Schools 1880-1940, The Finnish Society of Sciences and Letters 47:1994, Helsingfors 1994, 250 p. (Diss.)

Lik martallen, som rågfältet. Hundra år finlandssvensk gymnastik. Finlands Svenska Gymnastikförbund 1896-1996, Helsingfors 1996, 176 p.

Scripta Mannerheimiana: Puheenvuoroja Mannerheim-kirjallisuudesta & Valikoiva bibliografia, Henrik Meinander (toim.), Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 58, Helsinki 1996, 120 p. 

The Nordic World: Sport in Society, Henrik Meinander and J.A. Mangan (eds.), Frank Cass Publishers: London 1998, 218 p.

Den nödvändiga grannen: Studier & inlägg, Schildts: Esbo 2001, 328 p.

Kekkografi och andra historiska spånor, Söderströms: Helsingfors 2008, 302 p. – Translation: (Finnish) Kekkografia: Historiaesseitä, Siltala: Helsinki 2010, 229 p. Translation by Matti Kinnunen.

Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap, Söderströms: Helsingfors 2009, 428 p. –Translations: (Finnish) Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema, Siltala: Helsinki 2009, 428 p. Translation by Paula Autio; 2nd edition, Siltala: Helsinki 2012, 428 p; (Ukranian) Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої, Видавництво Темпора 2010, 294 p. (Finl’andija, 1944: Vijna, suspil’stvo, nastroji, Tempora: Kiev 2010). Translation by Oleh Korol; (Russian) Фінляндія, 1944: Война, общество, настроения, Весь мир 2014 (Finlandia, 1944, Ves Mir: Moscow 2014) 395 p. Translation by Zinaida Lindén; (German) Finnland 1944: Zwischen Hitlers Deutschland und Stalins Sowjetunion, Scoventa: Baden Vibel 2019, 413. Translation by Benjamin Schweitzer.

Unioninaskeli: pääkaupungin läpileikkaus, Toim. Henrik Meinander (toim.), Teos: Helsinki 2012, 189 p.

Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään, Henrik Meinander (toim.), Siltala: Helsinki 2015, 403 p

Nationalstaten: Finlands svenskhet åren 1922-2015, SLS: Helsingfors 2016, Atlantis: Stockholm 2016, 339 p. –Translation: (Finnish) Kansallisvaltio: Ruotsalaisuus Suomessa 1922-2015, SLS: Helsinki 2017, 339 p. Translation by Kari Koski.

Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1880—2020, Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.) SLS: 2018, 500 p; Translation: (Finnish) Kansanvallan polkuja: Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle, Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (toim.), SKS: Helsinki 2018, 505.

Samtidigt: Finland och omvärld 1968, SETS: Helsingfors 2019, 403 p.; Translation: (Finnish) Samaan aikaan: Suomi ja maailma 1968, Siltala: Helsinki 2019, 403 p. Translation by Kari Koski.

Kalejdoskopet: Studier i Finlands historia, Sets, Helsingfors 2020, 345 p; Kalejdoskooppi: Tutkielmia Suomen historiasta, Siltala: Helsinki 2020, 333 p. Translations: by Tobias Pettersson (Swedish), Heli Tennilä and Jouko Nurmiainen (Finnish).Tikkanens linje: Tidsbilder 1967-1972, Sets: Helsingfors 2021, 135 p.; Translation (Finnish) Terävää jälkeä: Henrik Tikkasen ajankuvia 1967-1972, Siltala: Helsinki 2021, 135 p. Translation by Kari Koski.

Tikkanens linje: Tidsbilder 1967-1972, Sets: Helsingfors 2021, 135 p.; Translation (Finnish) Terävää jälkeä: Henrik Tikkasen ajankuvia 1967-1972, Siltala: Helsinki 2021, 135 p. Translation by Kari Koski.

D: Publications intended for professional communities

E: Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

”C.A. Gottlund – den visionäre savolaxaren”, in Savolax. Historicus skriftserie 5, seminarium i Savolax 24.-28.5.1984, Helsingfors 1984, pp. 92-97.

“Individualiseringens historia” (Review of: Johan Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv), Nya Argus, 13/1984, pp. 248-250.

“Norsen och skolarkitekturen”, Hufvudstadsbladet 2.1.1985.

“Mannerheim och den andra Ålandsfrågan”, in Historia bland öar och skär, Historicus skriftserie 6, Helsingfors 1986, pp. 111-123.

“Rautaisannos ratsastushistoriaa” (Review of: Erkki Vasara, Ratsatusurheilun historia), Liikunta ja Tiede 1/1988, pp. 45-46.

“Pisteet kotiin koripallon historiassa” (Review of: Erkki Vasara, Koritalkoot), Liikunta ja Tiede 3/1991, pp. 38-39.

[Mannerheim – ]”A Head Higher”, Finnpap World 1/1992, pp. 21-24.

“Just a Piece of Paper?”, Finnpap World 5/1992, pp. 3-5.

“En nödvändig Kekkonen-krönika” (Review of: Timo Vihavainen, Kansakunta rähmällään) Nordisk Tidskrift 3/1992, pp. 387-388.

“Fint folks fritidsmotion” (Review of: Antero Heikkinen, Terveyden ja ilon tähden), Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1992, Stockholm 1992, pp. 140-142.

“Kropp, kön, klass”, Hufvudstadsbladet 6.6.1994.

“Partiet i krig och fred” (Review of: Göran von Bonsdorff, Krigstid och återuppbyggnad. SFP 1939-1956) Hufvudstadsbladet 13.12.1994.

“Mannerheim and the War Guilt Trials”, Finnish Institute. Yearbook 1994, London 1995, pp. 20-27.

“Kansa ja huvit” (Review of: Eeva-Liisa Lehtonen, Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi) Hiidenkivi 1/1995, p. 35

“Hundra år positiv kvinnokraft”, Liv och Spänst 2/1996.

“The inevitable history?, Newsletter for the Finnish Institute in London, December 1996.

“Från brödrakrig till internetfeber. Finlands åtta decennier”, Gillebladet 10/1997, pp. 15-17.

“The Deliberately Ignorant Patriot”, Newsletter for the Finnish Institute in London, September 1997.

“Teoriat, hypoteesit ja metodit”, in Historianopiskelijan ABC-kiria. Opas tutkielman kirjoittamiseen, in Maria Lähteenmäki ja Ilkka Teerijoki (toim.), Helsingin yliopiston Historian laitoksen julkaisuja 14, Helsinki 1999, pp. 14-18.

“EU – en kombination av stabilitet och humanitet?”, Hufvudstadsbladet 28. 11.1999.

”Finlands sak är alltid svår” (Review of: Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar. Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser) Hufvudstadsbladet 21.4.1999.

Finlands historia, del 4, Schildts: Esbo 1999, pp. 33-560; New edition: Republiken Finland igår och idag. Finlands historia från inbördeskriget till 2012, SETS: Helsingfors 2012, 560 p; Translation: (Finnish) Tasavallan tiellä: Suomi Kansalaissodasta 2000-luvulle, Schildts: Espoo 1999, 543 p. Translation by Paula Autio; New edition: SETS: Helsinki 2012, 559 p.

“Nykyhistorian tutkimus: journalistiikkaa vai tiedettä?”, Tieteessä tapahtuu 1/2000, pp. 39-44.

“Lääkkeitä Kekkos-kuumeeseen”, Helsingin Sanomat 2.9.2000

”När äktfinnen blev farbror Kekki”, Svenska Dagbladet 28.10.2000.

“A fresh look at Women and Sport”, Motion – Sport in Finland 2/2000, pp. 28-29.

”Med blodsmak i munnen” (Review of: Juhani Suomi, Umpeutuva latu. Urho Kekkonen 1976-1981), Hufvudstadsbladet 31.8.2000.

“Föråldrat men ändå fräscht” (Review of: Lehtikuvan aika. Suomalaisen kuvajournalismin vuodet — Pressbildens epok. Finska pressbilder genom tiderna, red. Jorma Komulainen), HBL 21.12.2000.

“Välttämätön naapuri”, Kanava 2/2001.

”Malminkauppa vaurasti Ruotsia sodan aikana”, Aamulehti 9.2.2001

”Paikallisjuhlasta Kansallisperinteeksi”, Aamulehti 5.6.2001

”Rytin hallitus muodostetaan ryminällä”, Sodan Lehdet 2/2001

”Suomalainen demokratuuri”, Sodan Lehdet 16/2001

”Suomalainen sotasyyllisyysnäytelmä”, Sodan Lehdet 51/2001

”Natoon askel askelelta”, Helsingin Sanomat 2.12.2001

”Kolmas mies: K-A. Fagerholm ja SDP:n tie kohti vallan keskiötä”, Kanava 3/2002.

”Paikallisjuhlasta kansallisperinteeksi. Helkajuhlan historialliset yhteydet ja katkeamat”, Sääksmäki-vuosikirja 2001, Valkeakoski 2002, pp. 12-14.

“Finland och konsten att överleva i kläm mellan öst och väst”, Svenska Dagbladet 6.2.2002.

”60 vuotta ajopuukeskustelua”, in Sota ja tuomio. Kirjoituksia välirauhasta, jatkosodasta ja sotasyyllisyydestä, Risto Ryti – Seuran julkaisuja 6, Helsinki 2002, s. 21-30.

”Turvallisuuden retoriikkaa – eli Nato-keskustelun kiemuroista Suomessa ja Ruotsissa”, Tieteessä tapahtuu 8/2002, pp. 5-9.

”Lillebror ser dig!”, Hufvudstadsbladet 9.12.2002.

”Mitä tarvitaan kansakunnan menestykseen?”, Kulttuurin aika. Kulttuurin ja kulttuuripolitiikan merkityksestä yhteiskuntaan, Opetusministeriön julkaisuja 2003:13.

”Historien som slagträ i finländsk politik”, Vasabladet 4.3.2003.

Kapital blir kultur: En blick på William Thurings livsverk och stiftelse, Helsingfors 2003, 62 p.

”Pelinappula vai riskipeluri? Tulkintoja Suomesta toisen maailmansodan aikana”, Tieteessä tapahtuu 3/2003, pp. 27-30.

”Bilder blir ord”, i verket Hans Paul, Sett och skett – Näin olen nähnyt, Helsingfors 2003, pp. 148-167.

”Suomen itsenäisyys oli vain välivaihe”, Helsingin Sanomat 7.12.2003

”Runeberg och tidsandan”, Gillebladet 1/2004, pp. 4-5.

”C.G.E. Mannerheim”, in Jaana Isomarkku (toim.) Suuret suomalaiset, Helsinki 2004, pp.142-161. 

”Führerns milda strupgrepp” (Review of: Markku Jokisipilä, Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimukset ja Ryti-Ribbentropin sopimus), Hufvudstadsbladet 20.6.2004.

Import & industri: Affärsmannen Walter Greuling och Finlands tekniska modernisering, Helsingfors 2005, 141 p. – Translations: (Finnish) Tuontia & teollisuutta: Liikemies Walter Greuling ja Suomen tekninen modernisointi, Helsinki 2005, 141 p. Translation by Paula Autio; (German) Import und Industrie: Der Geschäftsmann Walter Greuling und die technische Modernisierung Finnlands, Helsinki 2015, 141 p. Translation by Gabriele Schrey-Vasara.

”Context and contracts”, in Portraying Finland: Facts and insights, Helsinki 2005, pp. 156-161.

Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter, Söderströms: Helsingfors & Atlantis: Stockholm 2006, 261 p. Revised editions 2008, paperback 2010, New edition, hardback SETS: Helsingfors 2014, 330 p.– Translations: (Finnish) Suomen historia: Linjat, rakenteet, käännekohdat, WSOY: Helsinki 2006, 256 p. Translation by Paula Autio. Revised paperback, WSOY: Helsinki 2010, 302 p.; New edition, hardback 2014, SETS: Helsinki 2014, 326 p; Revised paperback, SETS: Helsinki 2017, 326 p; (Russian) История Финляндии. Пер. со шв. М., Весь мир, 2008, 238 p. (Istorija Finlandii, Moskva, Ves Mir, 2008, new edition 2017). Translation by Zinaida Lindén; (Ukrainan) Історія Фінляндії: Лінії, структури, переломні моменти, Літературна агенція «Піраміда»: Львів 2009, 213 p. (Istorija Finljandiji: Linii, strukturii, perelomni momentii, Literaturna ahentsija ”Piramida”: Lviv 2009). Translation by Natalia Ivanitjuk; (English) A History of Finland, Hurst: London 2011, 227 p. Translation by Tom Geddes; Fully revised and updated edition, paperback Hurst: London 2020, 316 p, (Estonian) Soome ajalugu: Suundumused, pohijooned ja pöördepunktid, Ilmamaa: Tartu 2012, 270 p. Translation by Sirje Olesk. (Latvian) Somijas Vesture: Linija, strukturas, paversienpunkti, Jumava: Riga 2013, 214 p. Translation by Rute Ledina; (Albanian) Historia e Finlandës, Dituria: Tirana 2015, 280 p. Translation by Erblina Kërcishta; (Georgian) [= A History of Finland], Tbilisi: Publishing House TBI 2015, 270 p. Translation by Dimitri Gogolashvili-Eskuri; (Belorussian) Гісторыя Фінляндыі [=Historyja Finliandyi], Mastaskaja literatura: Minsk 2017, 197 p. Translation by Volha Ryzmakova; (German) Finnlands Geschichte: Linien, Strukturen, Wendepunkte, Scoventa: Bad Vibel 2017, 319 p. Translation by Roman Schatz (Persian) [ History of Finland] Teheran 2017. Translated by Kambiz Jalali & Maijd Bolvardi; (Lituanian) Suomijos Istoija, Aukso zuvys: Vilnius 2017, 294 p. Translation by Mantas Karvelis and Siguté Radzeviciené; (Greek) 2019 [=A History of Finland], Athens: 2019, 296 p. Translation by Maria Martzoukou.

“Mannerheim presidenttinä”, Kanava 9/2006, pp. 600-603.

”Historia”, in Allan Tiitta (päätoim.), Maamme Suomi, Helsinki 2007, pp. 15-29.

”Året 1857”, in Handelsgillet i Helsingfors 150 år, bilaga till HBL 25.11.2007, pp. 3-5.

”Helsingfors i krig”, Gillebladet 4/2007, pp. 58-59.

”Itsenäisyyden heijastumia”, Historia-lehti 10/2007, pp. 30-33.

”History”, in Portraying Finland. Facts and Insights, Helsinki 2008, pp. 11-29.

”Muuttuiko mikään?” in Suuriruhtinaskunnasta Itämeren kaasuputkeen. Mikä on muuttunut Suomen ja Venäjän suhteissa? Studia Generalia 2009, Helsinki: Yliopistopaino 2009, pp. 11-21.

”Ruotsalaisuus läpäisee koko yhteiskuntamme”, Helsingin Sanomat 10.7.2010.

”Sodan tunnemaisema”, in Leif C. Andersson et al (toim.), Kaikki irti arjesta, Helsinki: Gaudeamus 2011, pp. 103-104. 

”Slump eller inte?”, in Julia Dahlberg et al, (eds.) Cui bono? Historicus 1962-2012, Historicus skriftserie vol. 20, Helsingfors 2012, pp. 72-75.

”Aina omia sotia”, in Anu Koivunen (ed.) Maailman paras maa, SKS: Helsinki 2012, pp. 77-91.

Kansanvallan pitkä tie: Suomen edustuksellinen demokratia ja kansalaisyhteiskunta vuodesta 1863 nykypäivään,–Translations: Den långa vägen till ett folkstyrt samhälle: Den representativa demokratin och medborgarsamhället i Finland från år 1863 fram till våra dagar ; Democracy´s Long Road: Finland´s representative democracy and civil society from 1863 to the present day, Eduskunta: Helsinki 2013, 22 p.

”Risto Ryti: luonne, konteksti ja sattuma”, in Seppo Tiihonen, Maritta Pohls & Juha Korppi-Tommola (eds.) Presidentti johtaa: Suomalaisen valtiojohtamisen pitkä linja, Siltala: Helsinki 2013, pp. 125-144.

”Suomen historia”, in Marjukka Kenttälä et al (eds.) Monikulttuurisen maamme kirja: Suomen kielen ja kulttuurin kirja, Gaudeamus: Helsinki 2013, 29-31.

Lysande exempel: Svenska normallyceum i Helsingfors 1864-2014, Forna Normalyceister: Helsingfors 2014, 174 p.

”Oliko Suomen valtion synty sattuma?”, in Ilari Hetemäki (ed.), Kaikkea sattuu. Gaudemus: Helsinki 2015 pp.147-163.

”Välsmort men vinklat’’(Review of: Jukka Valtasaari. Suomen turvallisuus; Jyrki Karvinen & Juha-Antero Puistola, Nato ja Suomi), Hufvudstadsbladet 3.4.2015. 

Självständighet och demokrati: Parlamentarikernas roll i Finlands historia 1917–1920, Riksdagen 12/2016, Helsingfors 2016, 26 s. – Translations: Itsenäisyys ja demokratia: kansanedustajien rooli Suomen historiassa 1917–1920, Eduskunta 12/2016, Helsinki 2016, 26 s; Independence and democracy: The role of the parliamentarians in the history of Finland, 1917-1920, Parliament of Finland 12/2016.

”100 Jahre Republik Finnland: Bildung mach den Unterschied”, Der Tagesspegiel 12.4.2017. 

”Demokratins drivkrafter”, in Kurt Almqvist (red.), Sverige och Finland, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: Stockholm 2017, pp. 11-20.

”Sankarista fanatikoksi – Haja-ajatuksia kolmesta urheiluromaanista”, in Oona Ilmolahti & Sinikka Selin (toim.), Rohkea kynä: Syntymäpäiväkirja Maria Lähteenmäelle 9.6.2017, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura: Helsinki 2017, pp. 169-180.

Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal, Otava: Helsingfors 2017 och Lind & Co: Stockholm 2017, 318 p; paperback, Lind & Co: Stockholm 2018, 318 p. – Translations: (Finnish) Gustaf Mannerheim: Aristokraatti sarkatakissa, Otava: Helsinki 2017, 335 p. Translation by Kari Koski; (Estonian) Gustaf Mannerheim: Aristokraat maavillases, Argo: Tallinna 2018, 302 p. Translation Andres Adamson; (Russian), Густав Маннергейм: Аристократ в суконном мундире, Весь мир 2020, 330 p. (Gustaf Mannerheim: Aristokrat v Sukonnom mundire, Moscow: Ves Mir 2020). Translation by Katarina Muradyan.

“Empatiskt bollplank” (Review of: Maarit Tyrkkö, Presidentti ja journalisti), Hufvudstadsbladet 28.8.2016.

”Uppfriskande enkelspårigt” (Review of: Risto Volanen, Suomen synty ja kuohuva Eurooppa), Hufvudstadsbladet 22.6.2017.

“Sveriges nya konfliktdimensioner” (Johannes Lindvall et al, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin), Hufvudstadsbladet 8.10.2017.

”Livlinan: Nordens betydelse för det självständiga Finland”, Nordisk Tidskrift 4/2017.

”Land der unwollendeten Katastrofen”, Weltwoche (Switzerland) 49/2017.

”Plötzlich, schmerzlich und schließlich doch erfolgreich: Die schwere Geburt der Republik Finnland in den Jahren 1917 bis 1920”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsspezial 27. November 2017.

”Mannerheimista on moneksi”. Mitä, missä, milloin 2018, Otava: Helsinki 2017, 120-121.

”1950-luvun värit / Femtiotalets färger / The colours of the fifties” in Aho & Soldan: Suomi 1950-luvun väreissä, Gummerus: Helsinki 2019, pp. 18-153. 

“Självständighetens kaotiska upptakt” (Review of: Seppo Tiihonen: Vallan kumoukset Suomessa 1917–1919. Suomi ja vallan verkosto), Hufvudstadsbladet 15.7.2019.

“Separatkriget spökar igen” (Review of: Pekka Visuri – Eino Murtorinne: Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939-1940. Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiiristä), Hufvudstadsbladet 9.9.2019.

”Fem politiska idéer som gjorde Sverige modernt”, Svenska Dagbladet, Under strecket 17.9.2019.

“Den nya historieboken är “The best of Harrison””(Review of: Dick Harrison, Sveriges medeltid), Svenska Dagbladet 11.2.2020.

”En nation uppstår”, Axess Magasin 1/2020.

“Urheiluhistoriallisia välähdyksiä” (Hans Bonde, Med kroppen ind i kulturen: Idrætshistoriske strejflys) Liikunta ja Tiede 5/2020, 91-92.

”Ålandsfrågan remix inför jubileumsåret” (Jerker Örjans, Ålandsfrågan mina herrar!), Hufvudstadsbladet 22.2.2021.”Sveriges blinda punkt och nordiska förståelsegap” (Bengt Lindroth, Vi som inte var med i kriget), Hufvudstadsbladet 17.5.2021.

”Sveriges blinda punkt och nordiska förståelsegap” (Bengt Lindroth, Vi som inte var med i kriget), Hufvudstadsbladet 17.5.2021.

F: Public artistic and design activities

G: Theses

Towards a Bourgeois Manhood: Boys’ Physical Education in Nordic Secondary Schools 1880-1940, The Finnish Society of Sciences and Letters 47:1994, Helsingfors 1994, 250 p. (Diss.)