Två vändpunkter

5.10.2001
Finns det något väsentligt som inte redan har sagts om terrorattackerna i New York och Washington DC? Om man intresserar sig i första hand för själva krascherna och allt mänskligt lidande som därav följde är det uppenbart att det mesta – om ock långtifrån allt – redan har konstaterats och kommenterats. 

Continue reading