No thanks!

2.6.2008
Vad handlar debatten om experimentet med finska som delvis integrerat undervisningsspråk vid Vasa svenskspråkiga övningsskola egentligen om? En del gör gällande att det handlar om hela finlandssvenskhetens framtid. Andra att det är fråga om en mycket liten storm i ett mycket litet vattenglas. Min ståndpunkt är att debatten är relevant. Men inte på grund av vad man debatterar, utan på grund av hur man gör det.

Continue reading

Tio magistrar

4.7.2007
Universitetets läsår är avslutat och jag har i likhet med mina kolleger och studenter flytt i ”ut till landet, ut till fåglarne”. Trots det handlar denna kolumn inte om jordgubbar, bastubadande eller om det rätta sättet att vässa motorsågsbett. Något måste sparas för memoarerna.

Continue reading

Svensk idéhistoria

19.5.2005
Varje vetenskap har subdiscipliner och specialområden som med tiden utvecklas så långt att de börjar uppfattas som egna vetenskapsgrenar. I sak handlar det om att ny kunskap leder till perspektivförskjutningar och behov att manifestera detta på något sätt. 

Continue reading

Kreti och pleti

15.12.2004
För en dryg vecka sedan fungerade jag som kustos på en doktorsdisputation. Enligt ordboken betyder kustos det samma som ordningsman eller tuktomästare. Och mycket riktigt skall en akademisk kustos se till att duellanterna följer spelets regler och att eventuella praktiska problem löses snabbt och osynligt. Det är till exempel förbjudet att dua varandra, vilket kan vara nog så svårt för rikssvenska opponenter. 

Continue reading

Bolognaprocessen

24.2.2004
När jag utnämndes till professor var det många kolleger som inlindade sina uppriktiga gratulationer i lika uppriktiga varningsord. Akta så du inte blir uppäten av byråkratin och handledningen! Minns att nydanande forskning kräver tid och koncentration! 

Continue reading