Öga för öga

27.7.2006
Israels just nu frenetiskt pågående tvåfrontskrig mot islamska fundamentalister i Libanon och Gaza är en sorglig påminnelse om att vissa negativa principer är seglivade. Öga för öga, tand för tand gäller alltjämt i Mellanöstern. Detsamma är ju fallet i Irak. I bakgrunden finns också krassare skäl. Så länge världsekonomin är beroende av regionens enorma oljetillgångar har stormakterna och internationella finansiärer intresse av att bevaka sina positioner och vid behov välja sida i dessa sammandrabbningar. 

Continue reading