Bakvänd socialdemokrati

30.4.2004
EU:s genom tiderna största utvidgning är ett faktum i morgon. Den gör definitivt slut på den politiska tudelning av Europa som uppstod i slutet av andra världskriget då Röda armén tågade in i Baltikum, Polen och Tyskland. Nu kan man med viss trovärdighet tala om ett enat Europa. Visserligen gör skeptikerna gällande att östutvidgningen tvärtom leder till en ökad splittring av unionen.

Continue reading

Grundlagen och säkerhetspolitiken

5.12.2003 
Ett och annat har sagts och skrivits om Finland och Nato denna höst. Det mesta har varit tämligen tendentiöst eller uppenbart svartvitt. Ett av de mera skärpta inläggen gjordes nyligen av Vänsterförbundets ordförande Suvi-Anne Siimes, som vill veta socialdemokraternas hållning i Nato-frågan innan hon är beredd att förorda en gemensam presidentkandidat för vänstern. 

Continue reading

Kvalificerade lärdomar

4.9.2002
Varje profession har sina yrkessjukdomar, eller för att uttrycka det mer positivt, sina karaktärsdanande effekter. Min egen yrkeskår förmår t.ex. sällan iaktta sin omgivning och världens gång utan att dryfta och analysera fenomenets historiska bakgrund. Det finns ingenting som är genuint nytt för en historiker. Allting har en bakgrund, ett förklarande förgånget, som ger djup åt det dagsaktuella.

Continue reading

Geopolitiska funderingar

22.4.2001
Säkerhetspolitiska beslutsfattare och rådgivare bollar ständigt med olika alternativ då de utstakar, definierar och försvarar sitt lands utrikespolitiska linje. Så har skett i alla historiskt kända kulturer och nationer. Och så sker än i dag då EU:s följande östutvidgning står för dörren och de baltiska länderna febrilt försöker röja undan diverse hinder för deras NATO-medlemskap.

Continue reading