Ehrensvärd som bäst

18.9.2010
Om en vecka, lördagen den 25 september, har det förflutit 300 år sedan Sveaborgs skapare Augustin Ehrensvärd (1710–1772) föddes. Dagen till ära arrangeras på sjöfästningen en rad fina evenemang: guidningar, exercisuppvisningar och äventyrsturer för både barn och vuxna som alla kretsar kring ”Åågustin Äärnsvärd” och hans epok. Klockan tre samlas publiken på Stora borggården för att se festprocessionen anlända och att höra amiral Juhani Kaskealas minnesord vid Ehrensvärds gravmonument. Efter kransnedläggningen blir det hederssalut med svartkrutvapen.

Continue reading

Något bestående

4.11.2008
I övermorgon firas som bekant Svenska dagens 100-årsjubileum på många orter i vårt land. Dagens ursprungliga och alltjämt viktigaste budskap är att hörnstenarna i vårt samhälle är från svenska tiden i Finlands historia: vår lag, vår religion, våra värderingar – i stort sett allting som reglerar hur vi behandlar varandra och organisera vårt samhällsliv.

Continue reading

Historiebruk

Historiebruk

29.9.2008
”Kungar, drottningar och adel gör comeback” var temat för ett av de seminarier som jag deltog i på Göteborgs bokmässa senaste veckoslut. Tur nog behövde jag inte hålla låda ensam. Med mig hade jag den unga forskartrion Mirkka Lappalainen, Henrika Tandefelt och Åsa Linderborg, som alla har disputerat tämligen nyligen med avhandlingar som på olika sätt tangerar eliternas historia. 

Continue reading

Svensk idéhistoria

19.5.2005
Varje vetenskap har subdiscipliner och specialområden som med tiden utvecklas så långt att de börjar uppfattas som egna vetenskapsgrenar. I sak handlar det om att ny kunskap leder till perspektivförskjutningar och behov att manifestera detta på något sätt. 

Continue reading

Döden på Norrmalm

15.9.2003
Det är för tidigt att uttala något bestämt om de politiska konsekvenserna av mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh. Faktum är dock att hon inte enbart var regeringens mest ljuskraftiga gestalt i kampanjen för den gemensamma valutan. Hon var också det statsråd som med största trovärdighet och konsekvens betonade hur hoppingivande EU:s förestående östutvidgning var för hela vår kontinent och dess framtid. 

Continue reading

Sagan om folkhemmet

30.9.2002
Varje finländare som i något skede av sitt liv har bott i Sverige vet att vårt grannland verkligen är som ett syskon – så lika men i vissa avseenden ändå så olika. Heikki Talvitie, Finlands avgående ambassadör i Stockholm, har i anslutning till detta framhävt att nästan alla svenska beteendemönster och sociala koder som irriterar oss är delförklaringar till varför Sverige förmått undvika krig i hela 188 år. 

Continue reading

Svensk skepsis

7.9.2001
Sveriges ministrar uttalar sig beundransvärt proffsigt i massmedierna. Men ibland kan det ändå gå på tok. Så skedde hösten 1999 då näringsminister Björn Rosengren trodde att mikrofonerna var avstängda och i sin frustration över den havererade fusionen mellan Telia och Telenor betecknade Norge som Europas ”sista Sovjetstat”. Hans namne, Sampo-koncernens VD Björn Wahlroos, har eventuellt börjat tänka i samma banor på sistone.

Continue reading

Gustafs skål!

3.6.2001
Varje betydande stad har sin själ, sin till synes naturliga dynamik och utstrålning. Det mäktiga S:t Petersburg förknippas med Peter den store och Nevafloden, det luftiga Paris främst med Napoleon III och hans bulevarder, medan Helsingfors på ett självklart sätt inramas av havet, Sveaborg och stadskärnan i empirestil. 

Continue reading

Expedition Sverige

4.2.2001
Förra hösten lockades det svenska folket på allvar in i TV-dokusåpornas förunderliga värld. ”Dokusåpa” betyder inte tvål för alkisar utan är en ny form av TV-underhållning. Vanliga människor ställer upp i tävlingar som håller på i flera veckor och som dokumenteras för televisionen och utmynnar i att någon eventuellt vinner en halv miljon kronor.

Continue reading

Götiska intryck

1.10.2000
Hur står det till med Göteborg, i tiderna Sveaborgs västra motsvarighet inom det svenska riket? Mycket bra om man får lita på några dygns impressioner i mitten av september. Skälet till min vistelse i denna mot Atlanten vända stad vid Göta älvs mynning var dess berömda bokmässa, som arrangerades för 16:nde gången och antagligen mer storstilat än någonsin.

Continue reading