Fjärrkontroll!

6.4.2003
Det är faktiskt en slump att temat för min föreläsningsserie denna vårtermin är ”Krigets idé- och socialhistoria”. Universitetets undervisning för pågående läsår slogs fast redan i mars 2002, då jag ännu var uppslukad av fastighetsfrågor och kulturpolitik vid Finlandsinstitutet i Stockholm.

Continue reading

Digital klotterpank

2.1.2007
Vad kan sägas om dagens megatrend i den digitala offentligheten, de så kallade bloggarna? Begreppet blogg är en försvenskning av engelskans blog, som är en förkortad kombination av orden webb (nät) och log (dokumentation). 

Continue reading

Kanske eventuellt

13.6.2006
”En hurdan riksdag har vi om hundra år”, tillfrågades jag något överraskande i samband med folkrepresentationens stora jubileum för ett par veckor sedan. Historiker borde veta ett och annat om det förflutna. Men när det gäller framtiden står yrkeskåren nästan lika handfallen som de flesta andra. Jag skriver ändå ”nästan” för att markera att en viss historisk insikt kan vara nyttig om man halkar in på sådana gissningar.

Continue reading