Det stora kruxet

25.11.2008
Man kunde nästan tro att Barack Obama har blivit vald till Messias. Så megalomana är förväntningarna inför hans snart vidtagande period som president. Förenta staternas snart tjugo år långa epok som världens enda supermakt, ja rättare sagt hypermakt, har nått sin första stora vändpunkt.

Continue reading

Amerikansk angst

24.6.2008
Timningen var perfekt. Just när president Bush var på avskedsbesök i Europa reste jag till Washington DC tillsammans med en handfull landsmän för att delta i ett seminarium om Finland, Skandinavien och Förintelsen. Förhoppningsvis fyllde seminariet sin funktion. Det är fortfarande svårt för amerikanerna att förstå hur en demokrati som Finland kunde kämpa på samma sida som Hitler. Och att begripa att dess judiska befolkning precis som alla andra finländare fyllde sin medborgerliga plikt och mangrant ställde upp för att försvara sitt land trots vapenbrödraskapet med Tyskland. 

Continue reading

Efter Irak

11.6.2007
När och hur kommer Förenta staternas miserabla Irakäventyr att ta slut? Frågan har diskuterats frenetiskt i de internationella medierna under de senaste veckorna. Men tillsvidare är resultatet inte mycket mer än allehanda spekulationer om morgondagens Irak och världsordning i allmänhet.

Continue reading

FN och USA

25.11.2004
Veckans utrikespolitiska samtalsämne är utan tvivel Förenta Nationernas framtid. De globala TV-kanalerna har haft många nyhetsinslag om världssamfundets akuta behov av ansiktslyftning. Och i förrgår skrev kolumnisten Olli Kivinen (HeSa) och utrikesminister Erkki Tuomioja (Hbl) var sitt referat av en granskning i senaste numret av The Economist, i vilken man tipsade om förestående reformförslag. 

Continue reading

Väloljad moral

17.11.2002
Drygt tio år efter kalla krigets slut har det blivit uppenbart att vårt jordklot med omgärdande rymdsfärer kommer att domineras av Förenta staterna flera årtionden framöver. Man talar om Pax Americana och jämför inte utan anledning det amerikanska imperiet med Romarriket, som dikterade samhällsordningen i det antika Medelhavsområdet.

Continue reading