Finskt, svenskt, ryskt

11.3.2009
Högstadieungdomen i östra Finland vill läsa ryska i stället för svenska. Det berättar medierna, kommunala tjänstemän och diverse bloggar. Argumenten för detta är lättfattliga och i många avseenden övertygande. Hur ofta behöver människorna svenska i nordkarelska Ilomants? Tänk om de i stället fick lära sig ryska som hörs och talas allt oftare både längs östgränsen och i våra större tätorter. 

Continue reading

Utvecklingssamtal

19.2.2009
Så kallade utvecklingssamtal förs nuförtiden på de flesta arbetsplatser och kan om de är rätt organiserade också vara till viss nytta. Systemet går ut på att arbetstagaren årligen för en längre och i bästa fall analytisk diskussion med sin närmaste förman om sina arbetsuppgifter. Vad har uppnåtts, vad är nästa målsättning, varför gick något riktigt bra eller illa? Dialogen hjälper båda parter att förstå vad som har skett och att justera sina planer och sitt handlande därefter. 

Continue reading

Mänskligt problem

9.1.2009
Trettondagsafton, skridskoåkning för stora och små på ”Brahis” alias Braheplanen. Ett lätt snöfall i strålkastarljuset, minstingen hankade sig fram lovande, ryska ungdomar gjorde eleganta piruetter. Medan jag testade tvärbromsning med de nya ”hockarna” gick tankarna till de pågående Vetenskapsdagarna (8–11.1), vars övergripande tema är evolution. Det är ingen konst att göra en behärskad tvärnit med vassa skridskor, men kan en hel civilisation göra detsamma?

Continue reading

M.A.N.

2.8.2008
En varm söndagskväll i mitten av juli deltog jag med min familj i en fin hembygdfest i Sääksmäki kyrkby. Festen hölls ett par stenkast öster om ortens medeltida kyrka, närmare bestämt i Kelhi lantmannahus byggt i nyklassisk stil i slutet av 1920-talet och nyligen smakfullt restaurerat. Även festpubliken var en fröjd för ögat: vita sommarskor och brokiga sommarklänningar, strukna skjortor och nytvättade byxor, livligt springande barn i trapporna inne och ute på gården.

Continue reading

Stenen simmar

29.7.2007
– Kivi ui, konstaterade tvååringen förra veckan när vi satt på bastubryggan och såg hur Vanajavesis vågor sköljde över en stor strandsten. Vilken uppfriskande slutsats! Men när han som namnsdagsbarn den 25 juli gjorde vad seden föreskriver och kastade en något mindre sten i sjön skedde precis det som brukar ske. Stenen sjönk i botten och sjövattnet började genast kylas av.

Continue reading

Digital klotterpank

2.1.2007
Vad kan sägas om dagens megatrend i den digitala offentligheten, de så kallade bloggarna? Begreppet blogg är en försvenskning av engelskans blog, som är en förkortad kombination av orden webb (nät) och log (dokumentation). 

Continue reading

Dextrokrati

8.12.2006
En blå chokladplatta, ett rött kort och en grön bok – sådant fick jag på farsdagen för några veckor sedan. Chokladplattan uppslukades av kollektivet på nolltid, medan det till bokmärke omvandlade kortet och skriften ifråga har varit mina trogna följeslagare sedan dess.

Continue reading

Dilla om Dylan

6.7.2006
Under sommarlovet får läsandet nya dimensioner. Och åtminstone i mitt fall handlar det om att jag läser precis vad, hur och när jag vill. Vem av oss har inte läst gamla dagstidningar medan vi värmer bastun eller tänder grillen? De påminner oss om att alla nyheter inte är nyheter utan bekräftelser på att världen alltjämt existerar.

Continue reading

Pubertal självsäkerhet

30.8.2005
Det finns flera sarkastiska definitioner på de intellektuella, såsom att de är personer som utbildats över sin egen intelligenskvot. Hur som helst är fritt och kritiskt ställningstagande tänkare en produkt av upplysningstiden. Men förekomsten av intellektuella har varit ytterst konjunkturbunden även sedan dess. Vill man artikulera sin frihet och kritiska hållning gäller det att hitta en mottaglig publik.

Continue reading

Fånga ögonblicket

30.6.2005
Högsommaren nalkas och med den täta svärmar av digitalfotografer, som knäpper sina bilder i tid och otid. Först talas det i en halv timme om den nya manicken, sedan knäpps hundra fotografier på fem minuter och slutligen ska alla bilder granskas på kameraskärmen. Lika bra så. Oftast ser man inte röken av bilderna därefter. 

Continue reading