Ideala promille

18.12.2005
Kris! Katastrof! Största motgången i unionens historia! Det finns inga gränser för all den pessimism som EU i dag tycks ge anledning till. Här gäller det att besinna sig och inse att de mesta av detta är överdrifter, förenklingar och spel för kulisserna.

Continue reading

Exakt två frågor

20.9.2005
Höstdagjämningen infaller om tre dagar, vilket påminner oss alla om den inkommande vinterns presidentval. Resultatet torde inte bli en överraskning. Tarja Halonen har vissa chanser att bli vald redan i första omgången. Men mer troligt är att avgörandet sker i andra ronden – för att tala något missvisande i boxningstermer.

Continue reading

Politik och ekonomi

8.6.2005
Ratificeringen av Europeiska unionens grundlag har som bekant stött på hinder som få omdömesgilla kommentatorer tror att kan övervinnas med den nuvarande lagtexten i behåll. När unionens statschefer om ett par veckor sammanstrålar till ett ministerrådsmöte är goda råd sällsynta dyra. 

Continue reading

Fred och bröd

11.6.2004
Som bekant infaller olika händelser ibland av en slump samtidigt och ger varandra en ny innebörd. Ett aktuellt exempel på detta är att kampanjen inför EU:s parlamentsval råkar sammanfalla med 60-årsminnet av de allierade truppernas storoffensiver på olika håll i Europa. 

Continue reading

Bakvänd socialdemokrati

30.4.2004
EU:s genom tiderna största utvidgning är ett faktum i morgon. Den gör definitivt slut på den politiska tudelning av Europa som uppstod i slutet av andra världskriget då Röda armén tågade in i Baltikum, Polen och Tyskland. Nu kan man med viss trovärdighet tala om ett enat Europa. Visserligen gör skeptikerna gällande att östutvidgningen tvärtom leder till en ökad splittring av unionen.

Continue reading

Bolognaprocessen

24.2.2004
När jag utnämndes till professor var det många kolleger som inlindade sina uppriktiga gratulationer i lika uppriktiga varningsord. Akta så du inte blir uppäten av byråkratin och handledningen! Minns att nydanande forskning kräver tid och koncentration! 

Continue reading

Ett snävt folkhem

3.9.2003
Framtidskonventets förslag till ett nytt grundfördrag för EU är just nu mycket på tapeten, fastän förslaget inte innehåller några väsentliga förskjutningar i den reella maktfördelningen. Så länge alla stora beslut fattas på mellanstatlig nivå, dvs. av ministerrådet på regeringskonferenserna, är det ytterst svårt att genomdriva betydande reformer inom unionen. Statscheferna är demokratiskt valda för att driva de enskilda medlemsländernas intressen, inte EU:s gemensamma sak. Härav följer också att unionen förblir en kraftlös aktör i den globala stormaktspolitiken. 

Continue reading

Utopier om unionen

11.6.2003
EU:s framtidskonvent får inom kort färdigt sitt förslag om hur unionens politiska institutioner borde reformeras. När konventet inledde sitt beredningsarbete hoppades eller befarade många att dess förslag skulle bli en riktgivande vision om unionens framtid. I dag är det i stort sett endast pliktskyldiga EU-tjänstemännen i Bryssel som gör gällande att så är fallet. 

Continue reading