Klass och rollspel

23.4.2007
Susanna Popovas nyutkomna reportagebok Överklass har som bekant väckt viss uppmärksamhet också i Finland. Man är ju ändå lite nyfiken över hur ovanpå de etablerade eliterna i Sverige känner sig. Trots allt hymlande är Sverige nämligen ett klassamhälle minst lika mycket som Finland.

Continue reading

Digital klotterpank

2.1.2007
Vad kan sägas om dagens megatrend i den digitala offentligheten, de så kallade bloggarna? Begreppet blogg är en försvenskning av engelskans blog, som är en förkortad kombination av orden webb (nät) och log (dokumentation). 

Continue reading

Dextrokrati

8.12.2006
En blå chokladplatta, ett rött kort och en grön bok – sådant fick jag på farsdagen för några veckor sedan. Chokladplattan uppslukades av kollektivet på nolltid, medan det till bokmärke omvandlade kortet och skriften ifråga har varit mina trogna följeslagare sedan dess.

Continue reading

Kanske eventuellt

13.6.2006
”En hurdan riksdag har vi om hundra år”, tillfrågades jag något överraskande i samband med folkrepresentationens stora jubileum för ett par veckor sedan. Historiker borde veta ett och annat om det förflutna. Men när det gäller framtiden står yrkeskåren nästan lika handfallen som de flesta andra. Jag skriver ändå ”nästan” för att markera att en viss historisk insikt kan vara nyttig om man halkar in på sådana gissningar.

Continue reading

Endast sextio

5.4.2006
Åldern väcker alltid diskussioner och tankar. Besök ett daghem, en arbetsplats eller ett seniorhem – ett garanterat samtalsämne är hur någon framstår i relation till sin biologiska ålder. Eller vad som skedde före eller efter att man börjat skolan eller gått i pension. Allmänt taget medför tilltagande ålder att tidsperspektivet förkortas. Ju äldre man blir desto närmare kommer sekler och århundraden före ens egen födelse.

Continue reading

Snellman och presidentvalet

14.1.2006
Under de senaste dagarna har offentligheten dominerats av två teman – 200-årsminnet av J.V. Snellmans födelse och det i morgon stundande presidentvalet. Som historiker har jag uppenbara svårigheter att hålla dem isär. Det beror säkert på att jag i likhet med hela min yrkeskår lider av ett kroniskt behov av att göra tidsresor. Nuet är en lättsam ingress till det förflutna.

Continue reading

Genial valfärd

5.11.2005
Vem har inte hört att Finlands och hela EU:s framtida välfärd beror på vår förmåga att förnya samhället och effektivera produktionen? Insikten är allmänt accepterad och ingalunda ny. Men som tidigare handlar debatten i denna fråga väsentligen om vilka regioner och folkgrupper som borde vara speciellt beredda på en förändring. På 1980-talet kallades detta så vackert för ”behärskad strukturomvandling”.

Continue reading

Pubertal självsäkerhet

30.8.2005
Det finns flera sarkastiska definitioner på de intellektuella, såsom att de är personer som utbildats över sin egen intelligenskvot. Hur som helst är fritt och kritiskt ställningstagande tänkare en produkt av upplysningstiden. Men förekomsten av intellektuella har varit ytterst konjunkturbunden även sedan dess. Vill man artikulera sin frihet och kritiska hållning gäller det att hitta en mottaglig publik.

Continue reading

Djuran

27.4.2005
Alla vet att dagens toppidrott är en mycket lönsam nöjesindustri. Och att toppidrotten därför ofta styrs av allt annat än hänsyn till folkhälsan och ungdomens uppfostran.

Continue reading

Kollektivt och personligt

4.4.2005
Kvällspressens löpsedlar är fascinerande läsning. I synnerhet om man systematiskt undviker att läsa vad som gömmer sig bakom de braskande rubrikerna. Vem är Kervinen, varför ska vi läsa om hans före detta hustrus nuvarande kärleksliv och hur hänger allt detta ihop med Kervinens alkoholvanor?

Continue reading