Svenska scenarier (Hbl 21.10.2006)

Regeringsskiftet i Sverige har stulit en stor del av showen också i den forna östra rikshalvan. Vad spelar det för roll att Putin besöker Finland i samband med EU:s toppmöte i Lahtis? De svenska ministrarnas tidigare skattefusk och obetalda TV-licenser är det som nu väcker finländarnas känslor och tankar. Hur mycket bör vi få veta om våra egna politikers privatliv? Om total ofelbarhet sedan födelsen blir grundkravet för en politikerkarriär får vi se fasligt många nya nunor på Arkadiabacken …

Det finns också andra skäl att följa vaksamt med hur Reinfeldts regering klarar sig. Den borgerliga alliansens valseger berodde på två saker. Moderaterna frångick sin nyliberala retorik och Göran Persson började betraktas som vaxfigur till och med bland sina egna partikamrater. Kunde en liknande sväng högerut ske i Finland? Varför inte, men då måste nog relationerna mellan de nuvarande regeringspartierna drastiskt försämras inför riksdagsvalet i mars 2007.

Reinfeldts ministär bör nu raskt gå in för att uppfylla sina centrala vallöften för att alls våga hoppas på förnyat förtroende vid följande riksdagsval hösten 2010. Det viktigaste löftet var robusta åtgärder som kan öka antalet arbetsplatser. För att detta skall lyckas krävs inte enbart de nu aviserade skattelättnaderna och reformerna inom arbetslivet. Sveriges näringsliv andas i takt med den globala ekonomin, vilket gör att en längre tillväxt förutsätter goda internationella konjunkturer.

Om Alliansens arbetskraftspolitiska åtgärder biter uppstår större rörelsefrihet också på andra fronter, vilket på lång sikt kan leda till bestående förändringar i Sveriges EU- och säkerhetspolitik. Valet av den gamle ringräven Carl Bildt till utrikesminister var en tydlig signal om att Reinfeldt strävar efter att höja Sveriges profil inom unionen. Och någonstans vid horisonten skymtar också möjligheten att Sveriges sedan 1950-talet så smorda samboförhållande med Nato omvandlas till ett öppet äktenskap.

Inget tyder dock på att vigseln sker under denna riksdagsperiod. Alliansens regeringsförklaring (6.10) innehåller en utfästelse om att ”Sverige bör verka för att den transatlantiska länken stärks”. Men samtidigt lovar Reinfeldt att utvecklingen av landets säkerhetspolitik fortsättningsvis skall ske i brett nationellt samförstånd. Han poängterar också att Sverige är militärt alliansfritt. Ett svenskt Nato-medlemskap torde därför aktualiseras först då Alliansen sitter stadigt i sadeln, det vill säga ifall den lyckas fortsätta vid makten efter 2010. 

Detta har konsekvenser även för Finland. Vår statsledning har regelbundet gjort gällande att Finlands säkerhetspolitik inte är avhängig av grannländernas beslut. Men i realiteten har Finlands linje synkroniserats så mycket med Sveriges policy att det är svårt att se hur Finland plötsligt skulle vilja bli Nato-land utan Sverige. Obetalda TV-licenser kan verkligen ha oanade följder.

Henrik Meinander, Hufvudstadsbladet (HBL) 21.10.2006